Home » Circulariteit voor de ROM

Circulariteit voor de ROM

Samen met de ROM Utrecht Region ontwikkelen wij een circulaire strategie voor onder andere het thema Bouw.

De ROM Utrecht Region (hierna ROM) heeft de opgave om de economische structuur van de Regio Utrecht te versterken. De kerntaken van de ROM liggen op het gebied van innoveren, investeren, internationaliseren en impact. Hierbij richt de ROM zich op drie thema’s: health, digital en sustainability, waarbij Route Circulair zich met name focust het thema sustainability.

Anderhalf jaar geleden is er door de Alliantie Cirkelregio Utrecht, in samenwerking met Drift, een manifest opgesteld: Manifest circulaire topregio Utrecht 2050. Hierin worden negen punten benoemd op weg naar regio Utrecht als circulaire koploper. De ROM wil graag dit manifest verder brengen door een meeting uit te laten voeren over ‘as is’ situatie (de huidige stand van zaken) als het gaat om de circulaire economie in de regio Utrecht.

Op basis van de analyse kan er een update op dit reeds bestaande manifest gemaakt worden. Bovendien wordt hiermee inzichtelijk gemaakt waar de ROM in samenwerking met de alliantie gerichte interventie kan toepassen. Op basis van de kennis over wat er al is, gaan we bespreken wat de ROM hiermee zou moeten doen. Het gaat hierbij om het formuleren van een strategie (op basis van een concrete Theory of Change) om daarmee circulariteit binnen de regio verder te brengen d.m.v. de vier kerntaken; innoveren, investeren, internationaliseren en impact. De strategie zal bestaan uit een aantal missies met bijbehorende roadmaps om het thema circulariteit binnen de regio verder brengen. Hierin zal zowel het transformeren van bestaande ondernemingen en als het ontwikkelen van de nieuwe economie naar voren komen. De roadmap beschrijft wanneer welke bestaande initiatieven ondersteund moeten worden door de ROM en welke nieuwe initiatieven nodig zijn. Dat zijn soms tijdelijke initiatieven en soms permanente diensten (value propositions). De uitvoering kan zijn in samenwerking met anderen partijen of vanuit de ROM zelf.

Kan en wil jouw bedrijf hier in het verschil maken en wil je hierover contact? Stuur een mail naar info@routecirculair.nl!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *