Project

DigiC

De Vraag

In samenwerking met de ROM heeft Route Circulair in 2021 de Roadmap ‘Circulair Bouwen’ ontwikkeld. De ROM Utrecht in 2022 gevraag om deze onderlinge samenwerking verder uit te bouwen naar een volwaardig programma ‘Digitalisering in de circulaire bouweconomie’ en een ecosysteem op dit thema in de regio te activeren. Vanaf eind 2022 runt Route Circulair samen met de ROM Utrecht dit programma.
In 2021 is de ROM gestart om het circulaire landschap in kaart te brengen in de Utrecht Region. Na een periode met grondige deskresearch, gesprekken met relevante partijen, missietafels en een uitgebreide ecosysteemanalyse, is geconcludeerd dat de regio waarin de ROM Region Utrecht actief is een uniek bedrijvencluster heeft dat gericht is op ‘Digitalisering in de circulaire bouweconomie’. Na afstemming met de Provincie Utrecht is vastgesteld dat dit innovatieprogramma ondersteunend is aan de gestelde doelen in het convenant duurzaam bouwen en dat het tevens onderdeel is van het bredere programma Earth Valley. Het op te richten programma moet bijdragen aan het opschalen en betaalbaar maken van duurzame woningbouw en het vinden van goede afstamming van innovatie uit de markt met relevante spelers (publiek-privaat). In 2022 heeft dit geleid tot de start van DigiC, een publiek private programma dat de circulaire bouweconomie versnelt door middel van digitalisering.

de context

aanpak

Route Circulair heeft voorzien in de behoefte van de ROM regio Utrecht om een publiek-privaat ecosysteem op te bouwen. Na een periode met grondige deskresearch, gesprekken met relevante partijen en een uitgebreide ecosysteem analyse, is de focus van het programma bepaald en zijn er een aantal workshops georganiseerd. Deze workshops, zogeheten ‘missietafels’, hebben plaatsgevonden om de input vanuit de verschillende stakeholders (23 MKB’ers, 9 corporates, 4 bedrijfsnetwerken, 4 kennisinstellingen en 4 (semi) overheden) samen te brengen tot een gedragen missie en roadmap die focus aanbrengen binnen het programma ‘Digitalisering van de circulaire bouweconomie’. Hieruit zijn een aantal relevante captains geselecteerd om een stevige basis te leggen onder het programma. Vervolgens is er met deze captains een Captains Dinner georganiseerd, wat uiteindelijk heeft geleid tot het ophalen van financiering en de start van het programma eind 2022. Route Circulair heeft vervolgens geholpen om DigiC op de kaart te zetten, het team op te bouwen, programmamanagement te voeren, het ledenmodel te introduceren, de innovatieprojecten te scouten en begeleiden, kennispapers op te zetten, nieuwe leden te werven, etc. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het uitgroeien van een volwaardig programma met 25 leden en meerdere innovatieprojecten op het vlak van digitalisering en circulair bouwen. Voor meer informatie zie de DigiC website.

resultaat

Bekijk ook deze projecten

Route Circulair           © 2020          Privacy & Terms         Algemene Voorwaarden