Home » Webinar: NL Circulair in 2050

Webinar: NL Circulair in 2050

We hebben in Nederland een scherpe ambitie neergezet: Nederland circulair in 2050. Maar hoe komen we daar? Als tussendoel moet de Nederlandse economie in 2030 50% circulair zijn. Wat betekent dat voor organisaties en hoe geven ze hier gezamenlijk invulling aan?

Tijdens ‘Nederland circulair in 2050’ spraken wij samen met ECOR over onze ervaring met het ontwikkelen en implementeren van innovatieve, nieuwe ketensamenwerkingen om zo circulaire producten op de markt te brengen. Door middel van praktische klantcases, illustreerde we verschillende manieren van samenwerking die de weg naar een circulaire toekomst mogelijk maken. Zo kan ieders bedrijf waardebehoud maximaliseren en afval transformeren tot inkomsten.

Inhoudelijk

Na een introductie van het circulaire gedachtegoed, schetsten wij de theorie: hoe vlieg je een ketentrajecten in algemene zin aan. Dit werd vervolgens belicht met behulp van ECOR’s levendige praktijkcase. Vervolgens was het aan de deelnemers om theorie in praktijk te brengen: in twee verschillende break-out sessies gingen ze aan de slag met het verkennen en concretiseren van een ketentraject op een door ons ingebrachte case. Dit leidde onder andere tot zeer interessante discussies, een heuse “ideeën-waterval” en de volgende inzichten.

Uitkomsten van de sessie

  • We zijn op weg naar een circulair Nederland, maar er is nog veel te doen. Samenwerking is hierbij key.
  • Route Circulair focust zich bij ketentrajecten op drie speerpunten: verkennen, concretiseren en implementeren. De praktijk laat zien dat ketentrajecten starten geen “linear” proces is, maar zeer dynamisch en iteratief. Logisch: het ombuigen van een waarde-vernietigende keten naar een waarde-behoudende keten vereist constante aanpassing naar behoeftes en mogelijkheden. 
  • Een ketentraject aangaan is “een spel van mensen”. 
  • Waardebehoud (en creatie) is het grootst als je het samen doet. Het loont hierbij ook om niet alleen binnen de keten naar samenwerking te zoeken, maar ook daarbuiten in geheel andere industrieën. Zoek de verbinding en vind in die ongewone samenwerkingen de unieke circulaire proposities.

 

Wil je nu ook zo’n sessie bijwonen of wil je meer informatie over hoe wij je kunnen helpen met ketentrajecten? Neem dan contact met ons op via info@routecirculair.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *