Home » Werksessie: Circulariteit in de GWW-sector

Werksessie: Circulariteit in de GWW-sector

De Grond- Weg- en Waterbouw (GWW) staat voor de enorme opgave om in 2030 volledig circulair te werken en de transitie naar circulariteit voor 2050 te volbrengen. Een prachtige en tegelijk behoorlijke ambitie om met elkaar naartoe te werken. Hoe pak je zoiets aan? Welke eerste of tweede stappen zet je? Wie is er verantwoordelijk en waar vind je de kennis, capaciteiten en draagvlak die nodig zijn om deze transformatie succesvol te volbrengen?

Met deze uitdaging als startpunt hebben we, samen met Platform WOW, eind oktober twee werksessies over circulaire economie voor de GWW-sector neergezet. Zo zochten we gezamenlijk antwoord op de volgende vragen:

  • Wat betekent circulariteit voor de GWW-sector? 
  • Hoe kun je ervoor zorgen dat organisaties circulariteit op een goede manier omarmen? 
  • Met wie moet je om tafel om circulariteit op een goede manier te kunnen implementeren in GWW-projecten?

 

Inhoudelijk

De online sessies begonnen met onze Crashcourse Circulaire Economie, waarna gastsprekers van Dura Vermeer en Sweco hun ervaring, geleerde lessen en onzekerheden op het gebied van samenwerking en implementatie van circulariteit principes in de GWW-sector deelden. Naar aanleiding hiervan gingen we de discussie met de deelnemers aan over barrières en kansen waarmee deze individuen in organisaties te maken kregen in de transitie naar circulariteit. Het doel: komen tot gezamenlijke inzichten waaruit lessen kunnen worden geformuleerd die eenieder kan helpen in hun circulaire vervolg.

 

Uitkomst van de sessie

Een kleine greep uit de geleerde lessen:

  • Verandering begint bij het individu: Peer-to-peer kennis en ervaring delen is nodig.
  • Stel die circulaire vraag. Alleen dan krijg je ook een circulair antwoord: het vraagt om anders aanbesteden.
  • Gedragen doelen en ambities rondom circulariteit binnen een organisatie zijn er niet zo maar. Top down en bottom-up tegelijk.
  • De transitie verandert de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Zoek de samenwerking op en zorg voor onderlinge openheid.
  • Circulair werken heeft ook consequenties voor de inrichting van je organisatie.
  • Durf fouten te maken! Juist daarvan leer je hoe je de volgende keer efficiënter te werk kan gaan, en kom je op die unieke circulaire proposities die je anders over het hoofd zou zien.  

 

Wat betekent dit voor jouw organisatie? 

Wil je als organisatie graag hulp bij jouw persoonlijke transitie naar circulariteit of ben je benieuwd wat je van andere partijen kan leren? Neem dan gerust contact op via info@routecirculair.nl en we kijken graag samen hoe we je verder kunnen helpen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *