Home » Werksessie: Digitalisering als driver voor circulariteit

Werksessie: Digitalisering als driver voor circulariteit

Om de uitstoot van CO₂ terug te dringen, heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ambitie gesteld om met elkaar uiterlijk in 2030 volledig circulair te werken. Dit betekent 100% CO₂-reductie, hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Hoe kan het I&W deze grote maar mooie circulaire uitdaging het beste aanvliegen? 

Op verzoek van het ministerie van I&W organiseerden wij omtrent dit thema eind september voor hen en andere ministeries waaronder Economische Zaken en Klimaat, Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een online werksessie, met een speciale focus op het raakvlak met digitalisering. Tijdens de werksessie kwamen verschillende sprekers aan bod uit zowel het publieke als private domein, die hun kennis en ervaring rondom dit thema deelden en de discussie aangingen over de toepassing ervan binnen de publieke sector.

“Circulariteit en digitalisering raken elkaar bijna nooit. We hebben mensen nodig die de twee verbinden, om tot een nieuwe innovatieve mogelijkheden te komen. Onderlinge samenwerking, de publiek-private zoektocht. Daar dient deze sessie voor. “ – Guido Braam (Route Circulair)

Globale verkenning

We begonnen met een introductie door vier sprekers afkomstig van het ministerie van I&W en EZK, waarbij in werd gegaan op de rol van circulariteit binnen het Europese veld en de breedte van de opgave werd geschetst. Na een algemene uitleg over de onderdelen en het belang van circulariteit, gaven meerdere sprekers uit het bedrijfsleven van o.a. Excess Materials Exchange, Madaster en Lely hun kijk op deze thematiek met levendige voorbeelden.

Specifieke toespitsing

In verschillende deelsessies behandelden we vervolgens elk een eigen subthema’s. Zo hadden we het over hoe huidige digitale technologieën de circulaire waarde van bewegende en vaste grondstoffen kaart kunnen brengen. Daarnaast wierpen we een blik op de toekomst: welke technologieën kunnen we verwachten en hoe kan een overheidsorgaan als het Ministerie van I&W hier slim op inspelen? Dit alles leidde tot interessante discussies en nieuwe inzichten voor alle aanwezige partijen. Nieuwe verbindingen werden gelegd en er werd al gesproken over eventuele samenwerkingen. 

De uitkomst van de sessie

Publiek en privaat kunnen enorm veel van elkaar leren als het aankomt op circulariteit en hoe dit efficiënt te integreren in hun processen. Wij waren dan ook verheugd om te zien dat de eerste connecties werden gelegd en er meerdere toespelingen op samenwerking zijn gemaakt. Daar gaat het namelijk om bij circulariteit. Leren van en met elkaar om zo samen grote veranderingen teweeg te kunnen brengen.

Wat betekent dit voor jouw organisatie? 

Ook benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen op het gebied van circulariteit en digitalisatie? Wil je graag ook inzichten van anderen in het werkvlak? Neem dan gerust contact op via info@routecirculair.nl en we kijken graag samen hoe we je verder kunnen helpen.

 

De wereld in 2050: Digitaal, transparant, grenzeloos, en hopelijk in balans.” – Pablo van Den Bosch (Madaster) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *