Project

KNVB

De Vraag

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond kwam in het najaar van 2021 naar ons toe om samen af te tasten hoe we het Nederlands betaald voetbal structureel kunnen verduurzamen. Zo hebben we met een diverse groep interne stakeholders een start gemaakt aan het formuleren van een overkoepelende duurzaamheids en circulariteits-ambitie, die met duidelijke doelstellingen richting geeft aan gestroomlijnde acties voor de Nederlandse Betaald Voetbal Organisaties (BVOs) .
De rol van de KNVB, de grootste sportbond van Nederland, gaat verder dan alleen het organiseren van de voetbalsport. Zo verbindt zij jaarlijks miljoenen fans en spelers; staat zij voor sport en gezondheid en is zij een van de grotere werkgevers. Kortom, er is dus ook een belangrijke maatschappelijke rol weggelegd voor de organisatie. De KNVB ziet voetbal dan ook “als een prachtig bindmiddel om samen te werken aan een gezonde, sociale en duurzame samenleving”. Zo onderneemt zij al losstaande duurzame activiteiten als “De Groene Club” en zijn enkele BVOs op individueel niveau al goed opweg met zaken als zonnepanelen en hardcups. Echter mist er een overkoepelende duurzaamheidsstrategie die individuele activiteiten bindt en stuurt. Een mooi startpunt van onze opdracht dus.

de context

aanpak

Bij het opstellen van een duurzame / circulaire strategie maakt Route Circulair gebruik van de Theory of Change methode. Een ToC helpt niet alleen bij het formuleren van een nieuwe ambitie, maar ook bij het kaderen van bijpassende korte en lange- termijn doelstellingen met bijpassende concrete acties. Op een gestructureerde manier identificeren we zo samen met de klant hoe (en welke) specifieke activiteiten nodig zijn, door wie in de organisatie en op welk moment, om de nieuwe ambitie te kunnen behalen. Voor het succes van het opstellen van een duurzaamheidsambitie is het cruciaal vanaf het begin een zo divers mogelijke groep werknemers vanuit het bedrijf mee te nemen. Naast het vergaren van benodigde inzichten, creëer je hiermee automatisch meer interne bewustwording – cruciaal in latere fases van het duurzame verandertraject. Zo hebben wij dit bij de KNVB gedaan middels een informatieve workshop. Na een inspirerende en informerende keynote van Guido Braam rondom de mogelijkheden circulariteit en duurzaamheid in het (inter)nationale voetbal, zijn we gezamenlijk aan de slag gegaan met het brainstormen over de toepassing hiervan op Nederland. Middels een diverse set aan vragen kreeg iedereen de mogelijkheid zijn ideeën rondom de te behalen impact van KNVB duurzame focusgebieden voor de KNVB en mogelijke duurzame acties te delen. De uitkomsten zijn verwerkt in een duurzaamheidsambitie en start van een roadmap voor verduurzaming van Nederlands voetbal.
Samen is er gewerkt aan een document waarin de geformuleerde duurzame ambitie en gekaderde focusgebieden rondom duurzaamheid worden beschreven; denk hierbij o.a. aan energiehuishouding, grondstoffengebruik, mobiliteit en het meenemen van partners in de keten. Dit document helpt de KNVB bij hun transitie van een lineaire bedrijfsvoering naar een circulaire bedrijfsvoering. Hierop volgend ging de KNVB intern aan de slag de opvolging en het aanwijzen van stakeholders om zo tot een concrete roadmap voor duurzame en circulaire verandering te komen voor Nederlands betaald voetbal.

resultaat

Bekijk ook deze projecten

Route Circulair           © 2020          Privacy & Terms         Algemene Voorwaarden