Project

Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen

De Vraag

Ouwehand is een familiebedrijf waar ontwikkelen, bouwen en verbouwen in betrouwbare handen zijn en waar vernieuwing centraal staat. Naast innovatie staat ook duurzaamheid hoog op de agenda bij Ouwehand en in de afgelopen jaren zijn hier de eerste stappen gezet, waaronder het opzetten van een duurzaamheidsteam, de oprichting van Circulair West, en het adopteren van de UN SDG’s. Daarnaast heeft Ouwehand samen met Route Circulair in 2022 een circulaire volwassenheidsmeting uitgevoerd, die inzicht heeft gegeven waar te beginnen om deze ambitie verder vorm te geven. Momenteel maakt Ouwehand zich gereed om te kunnen rapporteren om te voldoen aan de CSRD richtlijnen. Hierbij speelt de ambitie weer op om duurzaamheid binnen de algehele organisatie, van het hoofdkantoor tot op de bouwplaats, te implementeren.
Nederland staat voor een grote bouwopgave. Er moeten tot en met 2030 900.000 woningen gebouwd worden. Aangezien de bouwsector een grootverbruiker van grondstoffen is en verantwoordelijk is voor een groot deel van de nationale CO2-uitstoot, moet de bouwsector flink verduurzamen. Ouwehand Bouwen & Ontwikkelen, met haar innovatieve karakter, wil bijdragen aan een duurzame toekomst.

de context

aanpak

Een van de aanbevelingen naar aanleiding van de Circulaire Volwassenheidsmeting, die Route Circulair in 2022 samen met Ouwehand heeft uitgevoerd, was het creëren van een duidelijke strategie op het gebied van circulariteit en duurzaamheid in het algemeen. Voor de ontwikkeling van de duurzaamheidsstrategie hebben we een marktscan gedaan en een diverse groep interne stakeholders betrokken. Met de input vanuit verschillende invalshoeken van het bedrijf hebben we een overkoepelende ambitie geformuleerd en doelstellingen opgesteld.
Het resultaat van de samenwerking is een duurzaamheidsstrategie voor Ouwehand met twee primaire focusgebieden. Route Circulair blijft betrokken bij de implementatie van de duurzaamheidsstrategie om het thema duurzaamheid binnen de organisatie te laten leven, van hoofdkantoor tot de bouwplaats.

resultaat

Bekijk ook deze projecten

Route Circulair           © 2020          Privacy & Terms         Algemene Voorwaarden