Project

Lely

De Vraag

Als internationaal familiebedrijf in de landbouwindustrie is Lely dagelijks bezig de melkveehouderij te verbeteren met innovatieve oplossingen en -services. In 2022 kwam Lely met de vraag of Route Circulair kon helpen bij de ontwikkeling van een circulaire strategie voor de organisatie. In co-creatie is toen een strategie ontwikkeld. Momenteel werkt Route Circulair nog altijd nauw samen met het duurzaamheidsteam van Lely om deze strategie in de gehele organisatie te implementeren.
Lely wil bijdragen aan een duurzame toekomst voor de melkveehouderij en streeft ernaar dat hun proposities een sterke, positieve impact hebben op koe, mens en planeet. Zij erkent dat de industrie hiervoor een aantal belangrijke milieutechnische en maatschappelijke uitdagingen het hoofd moet bieden. Lely is gemotiveerd om deze uitdagingen aan te gaan. Naast een duurzaamheidsstrategie heeft Lely daarom ook heel bewust een strategie op circulariteit ontwikkeld. In samenwerking met Route Circulair zijn hierbij drie circulaire doelen ontwikkeld gericht op (1) een verantwoorde instroom van materialen, (2) optimalisering van de levensduur van producten, en (3) hergebruik van uitgestroomde materialen.

de context

aanpak

Route Circulair werkt sinds 2022 met Lely samen. Voor de ontwikkeling van de circulaire strategie hebben we een diverse groep interne stakeholders betrokken. Er hebben interviews en sessies plaatsgevonden om een overkoepelende ambitie te formuleren en doelen, subdoelen en kpi’s te bepalen. Momenteel ondersteunt Route Circulair bij de implementatie van de circulaire strategie, zowel als circulair expert als procespartner. In samenwerking worden bijvoorbeeld het jaarlijkse implementatieplan en activiteiten voor communicatie uitgewerkt.
De samenwerking heeft geresulteerd in een circulaire strategie voor Lely met drie circulaire doelen, bijbehorende subdoelen en kwantificeerbare kpi’s. Door het betrekken van medewerkers uit allerlei onderdelen van de organisatie is bovendien veel energie ontstaan om met de activiteiten voor implementatie van deze strategie aan de slag te gaan. In 2023 zijn deze activiteiten deels gestart en in 2024 werken we hier aan door.

resultaat

Bekijk ook deze projecten

Route Circulair           © 2020          Privacy & Terms         Algemene Voorwaarden