Project

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Vraag

Het programmabureau Nederland Circulair in 2050 van het ministerie van IenW heeft de behoefte om de verbinding tussen digitalisering en de circulaire economie in kaart te brengen. Ze kwamen naar Route Circulair toe om te inventariseren welke best practices er bestaan in Nederland, wat de geleerde lessen zijn en welke vraagstukken er spelen. Ook maken ze graag inzichtelijk welke vervolgstappen er nodig zijn om dit thema verder te brengen, zowel voor beleid op Nederlands als op Europees niveau.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ziet, net als Route Circulair, dat digitalisering kansen biedt om de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Er zijn verschillende signalen dat dit thema ook steeds belangrijker wordt op Europees niveau, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het Circular Economy Action Plan van de Europese Commissie. Zo ziet de Europese Commissie bijvoorbeeld potentie in het digitaliseren van productinformatie en het inzetten van digitale technologieën om circulariteit te bevorderen. Digitale technologieën kunnen de circulaire waarde van producten in kaart brengen, denk hierbij aan vaste assets als gebouwen, maar ook aan producten die zich continue verplaatsen en in het bevorderen van circulaire verdienmodellen.

de context

aanpak

Route Circulair heeft voorzien in de behoefte van het ministerie om de verbinding tussen digitalisering en de circulaire economie in kaart te brengen. Hier is invulling aan gegeven door een werksessie te organiseren voor betrokken interne en externe stakeholders. In dit proces heeft Route Circulair zich ingezet als netwerkpartner, om meer 40 relevante partijen te koppelen aan het ministerie. Daarnaast is Route Circulair als procespartner ingezet om de werksessie te begeleiden en resultaten samen te vatten en terug te koppelen.
De werksessie resulteerde in waardevolle input voor de Nederlandse positionering op dit thema. Bovendien heeft de werksessie geleid tot publiek-private kennisdeling en veel positieve energie en enthousiasme om met nieuwe contacten verder aan de slag te gaan.

resultaat

Bekijk ook deze projecten

Route Circulair           © 2020          Privacy & Terms         Algemene Voorwaarden